Čo je BEST

BEST, Board of European Students of Technology, je neustále rastúca nezisková a apolitická organizácia. Od roku 1989 BEST dáva študentom z celej Európy možnosť spolu komunikovať, spolupracovať a spoznávať iné kultúry.

96 lokálnych BEST skupín v 33 krajinách tvorí rastúcu, dobre organizovanú, silnú, mladú a inovatívnu študentskú sieť. Približne 3000 členov sa podieľa na každodennom rozvoji našich služieb a prostredníctvom našich iniciatív máme dosah na takmer milión študentov.

BEST presadzuje „Empowered diversity“, posilnenú diverzitu, a pomáha európskym študentom technológie stať sa viac medzinárodne zmýšľajúcimi tým, že im umožníme lepšie pochopiť európske kultúry a  prácu v globálnom prostredí. Technologickí študenti takto dostávajú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti v témach, ktoré dopĺňajú ich technické vzdelanie. Študenti sa môžu podeliť o svoje vedomosti pri organizovaní akademických kurzov, voľnočasových podujatí, inžinierskych súťaží, sympózií o vzdelaní, trénigových podujatí a kultúrnych výmen. Na druhej strane sa BEST takisto snaží o rozšírenie obzorov na trhu prostredníctvom kariérnych podujatí (veľtrhy práce, firemné dni, workshopy) a medzinárodného kariérneho centra. V neposlednom rade si BEST vyvíja vlastný tréningovy systém, vďaka čomu jeho členovia získavajú možnosť zlepšiť si svoje schopnosti a vedomosti účasťou na tréningových podujatiach zameraných na technické aj netechnické zručnosti.

Viac o BEST-e sa dozviete na stránkach medzinárodného BEST-u:
www.BEST.eu.org

BEST kurzy pre študentov:
http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp