Local Engeniering Competition

Dňa 3.4.2012 sme na FCHTP zorganizovali inžiniersku súťaž Local Engineering Competition v spolupráci s firmami Schneider Electric a X-Net. O priestory sa postarala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.

 

I keď zorganizovanie tohto ročníka bolo trošku náročné, nakoniec sme sa po zmene dátumu stretli s veľmi pekným počtom súťažiacich, keď prišlo 7 tímov po 4 členov. Nás organizátorov naozaj potešilo, že tímy boli takmer z každej fakulty našej technickej univerzity. Výnimku tvorili len študenti Fakulty architektúry.

Ráno nás privítala pani Bakošová, dekanka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Neskôr odovzdala slovo našej prezidentke Kristíne Uríčkovej, a potom Štefan Sebeš predstavil súťažiacim zadanie súťaže, ktorého názov znelo „Slnečné erupcie“. Súťažiaci dostali 48 hodín na zaistenie najzákladnejších vecí potrebných na prežitie kritických 3 dní. Po 4 hodinách zisťovania faktov a hľadaní riešenia na zadaný problém dospeli súťažiaci do finále. Výstupom ich tvrdej práce boli 10-minútové prezentácie v anglickom jazyku, kde prezentovali svoje riešenia. Niektorí súťažiaci to pojali viac z fyzikálnej stránke, niektorí s vtipným nadhľadom. Niektoré riešenia zahŕňali logické vysvetlenia, a samozrejme, nechýbala ani fantázia. Hoci sme sa báli, že angličtina bude problém, boli sme milo prekvapení. Nakoniec sa pri viacerých prezentáciách rozvinula aj debata medzi prezentujúcim tímom a ostatnými. Sčítané a zosumarizované, porota v zložení: doc. RNDr. Pavol Valko, Csc., Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. a Bc. Eva Moravčíková mala čo robiť, aby vybrala najlepších.