Accenture EBEC 2013

ebec

Študentská nezisková organizácia BEST zorganizovala už štvrtý ročník študentskej inžinierskej súťaže EBEC Bratislava 2013. Po mesiacoch plných príprav, zháňaní partnerov a vymýšľaní tej správnej „konzistencie“ sme sa rozhodli, že tohtoročný EBEC Bratislava bude dvojdňová záležitosť.  Podarilo sa nám uzavrieť exkluzívne partnerstvo s firmou Accenture, a náš EBEC Bratislava dostal nové pomenovanie: Accenture EBEC Bratislava 2013.

Dátum pripadol na dni 13. a 14. Marca 2013. V stredu (13.3.2013) sme sa všetci stretli na Strojníckej fakulte, kde sa konala kategória Team Desiagn. V tejto kategórii ide o to, že zúčastnené 4-členné tímy dostanú zadanie, ktoré majú navrhnúť a technicky skonštruovať. Ide o ich mechanickú, logickú a kreatívnu zdatnosť. Súťaže sa zúčastnilo 10 tímov, ktoré boli odhodlané urobiť všetko pre to, aby vyhrali.

Tento rok bolo zadaním kategórie Team design skonštruovať zariadenie, ktoré by bolo schopné napísať určitý zadaný text na klávesnici. Hneď ako bolo súťažiacim objasnené toto zadanie, začali na ňom urputne pracovať. Počas dňa bola nálada výborná, súťažiaci pracovali, organizátori prihliadali na priebeh súťaže a snažili sa odpovedať na všetky otázky súťažiacich. Na miesto súťaže prišli v ten deň aj zástupcovia firmy Emerson, ktorý prišli podporiť našu súťaž a spropagovať svoje záujmy. O pol šiestej organizátori odpočítali posledných 10 sekúnd času na prácu a začalo sa prezentovať. V 1. kole mali súťažiaci napísať za čo najkratší čas na klávesnici text „EBEC 2013“. Podarilo sa to takmer všetkým súťažiacim. Prešlo sa k 2. kolu kde mali zariadenia súťažiacich napísať na klávesnici čo najviac znakov za 1 minútu. Medzi znakmi musel byť minimálne jeden ďalší znak, aby bol pokus uznaný za vhodný. 

Po odprezentovaní všetkých tímov, porota zasadla k rozhodovaniu a asi po 20 minútach sme prešli k vyhodnoteniu. Na treťom mieste skončil tím s názvom: CUSTOM TEAM. Ich odmenou boli batohy a slúchadlá od spoločnosti Sony. Na druhom mieste skončil pravidelný účastník súťaže FEIL TEAM, ktorý si za svoj výkon vybojoval čítačky Kindle, ktoré venovala spoločnosť Emerson. A prvú cenu (notebooky od spoločnosti Lenovo a Dell a krabicu nápojov RedBull) získali nováčikovia z tímu NABLA OŠEM. Prvý tím zároveň postupuje na medzinárodné kolo do Košíc, kde si zmerajú sily so študentami z okolitých Európskych krajín.

 

Na druhý deň, vo štvrtok 14.3.2013 sme sa ráno o 8:00 stretli v modelárni na Fakulte Architektúry, kde náš Accenture EBEC Bratislava 2013 pokračoval druhou kategóriou – CASE STUDY. 

V tejto kategórii sa jedná o Prípadovú štúdiu. 4-členné tímy dostanú ako zadanie problém, ktorý musia počas dňa na teoretickej báze vyriešiť. Je potrebné, aby bolo riešenie čo najkreatívnejšie, ale zároveň čo najlogickejšie navrhnuté. Tohtoročným zadaním bolo navrhnúť jednoduchý systém sledovania behu dopravníkov, pričom v jeden časový interval musia ísť aspoň dva dopravníky. Ďalej mali tímy za úlohu navrhnúť driver pre reguláciu PWM motora a nakresliť k nemu vývojový diagram. Poslednou úlohou bolo napísať program komunikácie medzi PLC a robotom. 

Keďže zadanie nebolo ľahké, tímy mali k dispozícii organizátorov ,ktorí im ochotne vysvetlili niektoré úskalia tohto zadania. K riešeniu problému, mali tímy k dispozícii notebooky s internetom. Mohli využiť všetky dostupné zdroje informácií, aby čo najlepšie navrhli svoje riešenia. Atmosféra bola trochu uvoľnenejšia než v prvý deň, keďže nebolo treba nič konštruovať, len správne rozdeliť úlohy v tíme. Podstatné bolo, aby každý jeden člen tímu pracoval na zadanej úlohe. Na konci dňa to potom tímy dali dohromady a prešlo sa k prezentáciám. Tímy mali plusové body za prezentáciu v angličtine, nakoľko je potrebné, aby tím, ktorý postúpi na medzinárodné kolo, vedel prezentovať v angličtine, pretože tam bude medzinárodné zastúpenie.

Každý z tímov odprezentoval svoje návrhy, ktoré boli veľmi rozmanité a kreatívne. Naozaj aujímavé riešenia. Po porade poroty, sa prešlo k vyhodnocovaniu. Na 3. mieste skončil tím ROYAL ENGINEERS,za ktoré si vyslúžili batohy a slúchadlá. Na druhom mieste skončil tím s názvom EASY PEASY. Ich výhrou boli prehrávače MP4 a USB pamäťové zariadenia od spoločnosti Emerson. Výherný tím pod názvom A-TEAM dostal za svoje riešenie súťažného zadania Tablety Prestigio a postup na už spomínané medzinárodné kolo v Košiciach.

Štvrtý ročník súťaže EBEC Bratislava je úspešne za nami. Vieme, že bol veľmi vydarený, aj na základe hodnotení zúčastnených tímov. Tento rok vyhrávali mechanicky jednoduché, no účinné riešenia problémov. Dúfame, že o rok sa nám podarí zorganizovať minimálne takto úspešný ročník, ak aj nie lepší. Na záver chceme poďakovať naším partnerom a sponzorom, bez ktorých by zorganizovanie takejto akcie nebolo možné. Ďakujeme nášmu exkluzívnemu partnerovi, spoločnosti Accenture, hlavným partnerom, spoločnostiam ABB a Emerson, spoločnosti Volkswagen a X-net a reklamným partnerom, spoločnostiam Schneider, ISDD a Zipp. Súťaž ďalej podporili spoločnosť Dell a Lenovo. Samozrejme ďakujeme aj Strojníckej fakulte a Fakulte architektúry za prepožičanie priestorov, v ktorých sa táto súťaž odohrala.

Vidíme sa na budúci rok!

Fotogaléria súťaže