Training Day

TRAINING DAY je unikátna akcia organizovaná po prvýkrát na STU v Bratislave. Študentské organizácie BEST Bratislava a IAESTE LC Bratislava sa rozhodli umožniť 60 študentom získať popri štúdiu aj doplnkové vzdelanie, tak neváhaj a prihlás sa aj TY! :)

19. apríla 2013 na pôde Slovenskej technickej univerzity, sa študenti pod vedením skúsených školiteľov zdokonalia vo svojom PROJEKTOVOM a ČASOVOM MANAŽMENTE, taktiež v TÍMOVEJ PRÁCI a budú sa zaoberať RIEŠENÍM KONFLIKTOV.

Všetky školenia budú prebiehať INTERAKTÍVNOU FORMOU, kde študenti nebudú len počúvať ako na klasickej prednáške ale práce naopak- aktívne sa zapájať a ihneď aplikovať získané vedomosti. Účasť je BEZPLATNÁ a po absolvovaní každý účastník získa CERTIFIKÁT!

Viac informácii nájdete na http://trainingday.sk/