Letná škola robotiky: Rusty Ugly Robots

Na sklonku horúcich letných prázdnin sa na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI STU) konala pod záštitou Ing. Balogha (Ústav riadenia a priemyselnej informatiky) a organizácie BEST Bratislava, letná škola robotiky, pod názvom R.U.R.: Rusty Ugly Robots. Kurzu, ktorý celý prebiehal v anglickom jazyku, sa zúčastnilo 22 študentov z celej Európy. Šancu niečo nové sa naučiť a spoznať aspoň kus z kultúry Slovenska, tak získali študenti z Dánska, Fínska, Ukrajiny, Chorvátska, Rumunska, Španielska, Ruska, Poľska, Belgicka, Turecka, Slovinska, Srbska a Macedónska.

Počas dvoch týždňov mali účastníci nabitý program, rozdelený na akademickú časť a voľnočasové aktivity, v rámci ktorých mali možnosť spoznať kultúrne zvyky Slovenska a krásy hlavného mesta Bratislavy a okolia.

Akademická časť kurzu, bola v trvaní 40 hodín rozdelená na workshopy a prednášky na zaujímavé témy ako história robotiky, mobilná robotika, spracovanie obrazu pre mobilných robotov a metódy umelej inteligencie pre robotiku.

Obsahovo veľmi pútavú výučbu zabezpečovali okrem domácich profesorov z FEI STU a Univerzity Komenského aj profesori zo Sliezskej univerzity v Opave (Česká Republika), University of Heilbronn (Nemecko), a odborníci z firmy MicroStep-MIS, Ltd., Slovensko.

Počas workshopov mali účastníci za úlohu zostrojiť robota, schopného splniť zadanú úlohu a v záverečnej prezentácii predviesť, že za tie dva týždne sa toho dá naučiť naozaj veľa. Nepochybne k tomu pomohla aj partia úžasných ľudí, s rovnakým nadšením pre robotiku.

Okrem toho bola rozmanitosť výučby doplnená  aj o dve celodenné exkurzie v robotickom tréningovom centre firmy ABB a prezentácie robotickej lode, svetového šampióna v robotickej plavbe, organizácie INNOC (Austrian Society for Innovative Computer Sciences) v Rakúsku.

Presne dva týždne. Tak málo stačí na nazbieranie nových vedomostí, priateľstiev a nezabudnuteľných zážitkov.