Local engineering competition 2011

29.3. sme sa stretli na FCHPT STU v miesntosti CH18. Počet tímov bol 10. Napočudovanie všetci prišli načas. O 8:30 hlavná organizátorka oficiálnym príhovorom uvítala suťažiacich, otvorila súťaž a predstavila BEST. Potom nasledovala prezentácia partnera súťaže firmy Schneider Electric, ktorú viedla pani Matúšková. Po prezentáciach dostali súťažiaci zadania a zažali pracovať na prípadových štúdiách. Všetci sa do toho pustili s vervou, prerušovaní boli len kávičkovými prestávkami, desiatou a obedom. Niečo pred treťou popoludn začali tímy predstavovať svoje riešenia. Svojou prítomnosťou nás poctil aj dekan FCHPT. Odborná porota po dôkladnom ohodnotení a zvážení udelila prvé, druhé a tretie miesto plus špeciálnu cenu BESTu. Víťazi postupuju na CEBEC do Budapešti. Večer sa konala skvelá afterparty v ELAMe, na ktorú okrem organizátorov prišlo aj značné množstvo súťažiacich.