Letný kurz Build it smART

V dňoch 27.6.- 6.7.2011 sa v Bratislave konal medzinárodný architektonický workshop na aktuálnu bratislavskú tému „Čo ďalej s Hurbanovymi kasárňami?“ Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva kultúry a Slovenskej technickej univerzity a v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava.


Komplex objektov kasární situovaných prakticky v priamom centre mesta slúžil dlhé roky úzkej skupine ľudí – armáde (od 19.stor.). V priestoroch sa nachádzali aj umelecké súbory, výtvarné štúdio, baletná sála, no vždy bol verejnosti uzatvorený. V súčasnosti objekt prešiel pod správu Ministerstva kultúry SR, ktoré preň hľadá nové funkčné využitie. Architektonický workshop má vytvoriť reálny impulz pre tvorbu názorov o budúcom funkčnom využití. Cieľom workshopu je ponúknuť ideové návrhy Ministerstvu kultúry SR ako aj mestu, zaujať širokú verejnosť, a tak podnietiť diskusiu o tejto budove a priestore. V neposlednom rade by mohla celá aktivita vyústiť do architektonickej súťaže.

Celé podujatie, ktoré trvalo desať dní, bolo zložené z dvoch častí – prednáškovej časti a samotného workshopu. Zúčastnili sa ho študenti architektonických smerov z pätnástich krajín vrátane Slovenska (Taliansko, Španielsko, Turecko, Chorvátsko, Holandsko, Švédsko, Moldavsko, Rusko, Poľsko, Macedónsko, Belgicko, Nemecko, Ukrajina a Litva). Študenti vytvorili osem tímov, pracujúcich priamo na mieste činu – v podkroví Hurbanovych kasární. Skupiny viedli významní slovenskí architekti – bývalý hlavný architekt mesta Hamburg  HPeter Gero (garant workshopu), Katarína Jägrová, Tomáš Žáček, Ilja Skoček a Ľubomír Závodný.  Architekti formou voľnej diskusie viedli priebeh tvorby mladých tímov. Zahájením workshopu bola verejná pódiová diskusia za účasti Petra Gera, Ingrid Konrád ( hl. architekta mesta Bratislavy), Jany Motyčkovej (generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka ), Jána Bahnu ( profesor architektúry), Andrei Bacovej (šéfredaktorka časopisu Arch.) a Štefana Holčíka (odborník na históriu). Výsledky z workshopu budú zverejnené na internetových stránkach organizátorov a hlavných mediálnych partnerov podujatia.

Druhou časťou podujatia boli prednášky z oblasti architektúry a stavebníctva, ktoré prebiehali priamo na fakultách STU a ich garantom bol bývalý prorektor STU Dušan Petráš. Prednášky boli tematicky rozdelené do štyroch okruhov – urbanizmus a konverzie budov, zelená architektúra, nové trendy v navrhovaní budov a digitálna architektúra. Prednášajúcimi osobnosťami boli odborníci z daných oblastí. Akcia bola sprevádzaná verejnými kultúrnymi podujatiami, okrem iného výstavou prác mladých priemyselných dizajnérov zo Slovenska a Čiech a prezentáciou tvorby slovenských architektov. Študenti mali možnosť oboznámiť sa so slovenskou kultúrou a nadväzovať nové kontakty.

Celé podujatie zorganizovali študentská organizácia BEST Bratislava a OZ Archzone. Podujatie vzniklo ako reakcia na aktuálnu bratislavskú tému, ktorá sa týka potreby hľadať nové riešenia a východiská pre ďalší architektonicko-urbanistický vývoj Bratislavy.