Zaujímajú Ťa staré priemyselné budovy?

Zaujímajú Ťa staré priemyselné budovy?
Vieš si predstaviť ako oživiť tieto opustené miesta?
Máš nápady, ktoré stoja za povšimnutie?
Potom je tu Tvoj čas!

BEST Summer course 2012 – REFRESH!

Letný kurz je podujatie, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť študentom technických univerzít z celej Európy možnosť rozšíriť a obohatiť si svoje doterajšie vedomosti nadobudnuté počas štúdia. BEST Bratislava organizuje tohtoročný letný kurz pod záštitou Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v trvaní 11 dní v termíne od 24.6.2012 do 4.7.2012. Témou kurzu je obnova a konverzia industriálnych pamiatok a spôsob ich prezentácie verejnosti.  Akademickým garantom je doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.

Local Engeniering Competition

Dňa 3.4.2012 sme na FCHTP zorganizovali inžiniersku súťaž Local Engineering Competition v spolupráci s firmami Schneider Electric a X-Net. O priestory sa postarala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.

Letný kurz Build it smART

V dňoch 27.6.- 6.7.2011 sa v Bratislave konal medzinárodný architektonický workshop na aktuálnu bratislavskú tému „Čo ďalej s Hurbanovymi kasárňami?“ Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva kultúry a Slovenskej technickej univerzity a v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava.


Motivation Weekend Orava

Prvý augustový týždeň bol vybraný ako ten správny čas pre Motivation Weekend LBG Bratislava. Všetci participanti už pár dní predtým odpočítavali počas bezsenných nocí každú hodinu do jeho začiatku. V piatok sa všetci vydali na cestu za spoločným cieľom - dedina Bobrov na Orave (je to pri Námestove... Námestovo je taký zapadákov hore na severe).

Local engineering competition 2011

29.3. sme sa stretli na FCHPT STU v miesntosti CH18. Počet tímov bol 10. Napočudovanie všetci prišli načas. O 8:30 hlavná organizátorka oficiálnym príhovorom uvítala suťažiacich, otvorila súťaž a predstavila BEST. Potom nasledovala prezentácia partnera súťaže firmy Schneider Electric, ktorú viedla pani Matúšková. Po prezentáciach dostali súťažiaci zadania a zažali pracovať na prípadových štúdiách. Všetci sa do toho pustili s vervou, prerušovaní boli len kávičkovými prestávkami, desiatou a obedom.

Stránky

Subscribe to BEST Bratislava RSS