Letná škola robotiky: Rusty Ugly Robots

Na sklonku horúcich letných prázdnin sa na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI STU) konala pod záštitou Ing. Balogha (Ústav riadenia a priemyselnej informatiky) a organizácie BEST Bratislava, letná škola robotiky, pod názvom R.U.R.: Rusty Ugly Robots. Kurzu, ktorý celý prebiehal v anglickom jazyku, sa zúčastnilo 22 študentov z celej Európy.

PRÍĎ NA KONKURZ A SPOZNAJ EURÓPU!

Sme študenská organizácia, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať schopnosti študentov. Samozrejme s tým všetkým je spojené množstvo zábavy a hlavne cestovanie.

Stránky

Subscribe to BEST Bratislava RSS