Čo je naším cieľom?
Podporujeme rozvoj študentov STU vo forme profesionálnych soft-skill tréningov, náročných technických súťaží so zameraním na získanie skúseností z praxe v spolupráci so Slovenskými firmami a medzinárodných kurzov v rámci celej Európy.

Čo budeš k darovaniu 2 % potrebovať?

IČO: 30810574

Právna forma: Organizácia s medzinárodným prvkom

Obchodné meno/názov: Board of European Students of Technology- Európska rada študentov technických univerzít (BEST)

Ulica: Ilkovičova

Číslo: 2961/3

PSČ: 81219

Obec: Bratislava-Karlova Ves

Postup

 1. Do 15. 2. 2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si vypočítať 2 % (3 % ak si bol/a aspoň v časti roku 2020 active member) zo zaplatenej dane.
 4. Osobné údaje vypísať spolu so sumou 2 % (3 %) z daní do Vyhlásenia (“tlačivo na poukázanie 2 %” – https://www.sroinfo.eu/na-stiahnutie/vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf).
 5.  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie s Potvrdením) doručiť/odoslať do 30. 4. 2021 na daňový úrad podľa bydliska.
 1. V rámci daňového priznania za rok 2020 v rámci strany č. 11 daňového formuláru vypočítať 2 % zo zaplatenej dane.
 2. Uviesť údaje BESTu:

  IČO/SID: 30810574
  Právna forma: Organizácia s medzinárodným prvkom
  Obchodné meno/názov: Board of European Students of Technology- Európska rada študentov technických univerzít (BEST)
  Ulica: Ilkovičova
  Číslo: 2961/3
  PSČ: 81219
  Obec: Bratislava-Karlova Ves 

 3. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 30. apríl 2021

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 1.  Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov.

  a) Ak PO v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
  b) Ak PO v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

 2. V sekcii pre asignáciu 2 % v daňovom priznaní pre PO uviesť údaje BESTu:

  IČO/SID: 30810574
  Právna forma: Organizácia s medzinárodným prvkom
  Obchodné meno/názov: Board of European Students of Technology- Európska rada študentov technických univerzít (BEST)
  Ulica: Ilkovičova
  Číslo: 2961/3
  PSČ: 81219
  Obec: Bratislava-Karlova Ves 

 3.  Riadne vyplnené daňové priznanie odoslať do 31. marca 2021.

Pre viac informácií nás neváhaj kontaktovať na mazur.mario4@gmail.com alebo telefonicky +421 910 612 100