Čo budeš k darovaniu 2 % potrebovať?


Názov: Board of European Students of Technology – Európska rada študentov technických univerzít
(BEST)
Forma: Medzinárodné organizácie a združenia
IČO: 30810574
Sídlo: Ilkovičova 2961/3, 81219 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika

Pre viac informácií nás neváhaj kontaktovať na kristina.hlozkova@gmail.com alebo telefonicky +421 911 532 166.
Ďakujeme!