EBEC_main

Čo je EBEC Bratislava?

Je lokálne kolo súťaže EBEC (European BEST Engineering Competition) organizované študentskou organizáciou BEST Bratislava. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií a troch úrovní v rámci európskej pyramídy EBEC. Súťaží sa v kategóriách Team Design a Case Study.  

Prvou úrovňou súťaže sú lokálne kolá organizované po celej Európe na technických univerzitách, na ktorých pôsobí študentská organizácia BEST. EBEC Bratislava je lokálne kolo súťaže, ktoré prebieha na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zúčastniť sa ho môžu všetci študenti STU. 
Druhou úrovňou súťaže sú regionálne/národné kolá. V nich sa stretávajú víťazi jednotlivých kategorií z daného regiónu/krajiny. EBEC Bratislava patrí do EBEC Central regiónu, kde proti sebe súťažia víťazné tímy z Bratislavy, Košíc, Brna, Prahy a Budapešti. 
 
Tretia a zároveň finálna kategória je vyvrcholenie celej európskej pyramídy EBECu, kde súťažia proti sebe najlepšie tímy, ktoré zvíťazili v svojich regionálnych a národných kolách.

Team Design

Riešenie spočíva v postavení alebo zložení zariadenia/stroja, ktoré vykonáva potrebnú činnosť určenú zadaním v limitovanom čase a s limitovaným materiálom. Následne súťažiaci obhajujú svoj výtvor pred odbornou porotou a potom predvedú názornú ukážku, či dané zariadenie spĺňa všetky podmienky.

Case Study

Cieľom Case Study je vytvoriť prípadovú štúdiu na vyriešenie reálneho problému technického charakteru alebo so zameraním na manažment. Použitím analytických zručností, zhromažďovaním, následným filtrovaním a vyhodnocovaním informácií študenti vyhotovia abstraktné hypotetické riešenie na danú problematiku, ktoré si musia obhájiť pred odbornou porotou.

FAQ

Kto sa môže zúčastniť súťaže?

Súťaž je pre všetkých študentov Slovenskej technickej univerzity. Každý študent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa môže zúčastniť bez ohľadu na oblasť štúdia.

Je nutné aby tím pozostával zo študentov jednej fakulty?

Nie. Členovia tímu môžu byť z akejkoľvek fakulty STU, preto neváhaj a pozvi svojich kamošov z iných fakúlt.

Kedy sa dozviem tému súťaže?

Každý tím dostane opis témy so všetkými úlohami ktoré je potrebné vyriešiť, všetky materiály potrebné na jeho riešenie v deň súťaže po krátkom oficiálnom otvorení.

Ako vyzerá súťažný deň?

Registrácia, otvorenie podujatia, predstavenie témy a môže sa makať. Časové rozloženie si tímy manažujú sami. V obedových hodinách sa zbehne na pripravený obed. Po uplynutí časového limitu nasleduje prezentácia Vašej práce a určenie víťaza porotou.

Čo si mám priniesť?

Notebook, dobrú náladu a súťaživosť. Všetky ostatné veci zabezpečí organizátor, vrátane jedla a pitia.

Kto rozhodne o víťaznom tíme?

Porota. Členovia poroty pôsobia na univerzite, vedeckom alebo firemnom prostredí a sú špecialisti v riešenej téme.