Podujatia

Letný kurz BEST Bratislava

EBEC

Je lokálne kolo súťaže EBEC Challenge (European BEST Engineering Competition) organizované študentskou organizáciou BEST Bratislava. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií a do dvoch úrovní. Prvou úrovňou súťaže sú lokálne kolá organizované po celej Európe na technických univerzitách, na ktorých pôsobí študentská organizácia BEST. EBEC Bratislava je lokálne kolo súťaže, ktoré prebieha na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zúčastniť sa ho môžu všetci študenti STU. Druhou úrovňou súťaže sú regionálne/národné kolá. V nich sa stretávajú víťazi jednotlivých kategorií z daného regiónu/krajiny. EBEC Bratislava patrí do EBEC Central regiónu, kde proti sebe súťažia víťazné tímy z Bratislavy, Košíc, Brna, Prahy, Budapešti a Veszprému. EBEC Central sa tento rok bude konať taktiež v Bratislave. Súťaží sa v kategóriách Team Design a Case Study. Kategória Case Study je o teoretickom riešení reálneho problému a kategória Team Design je o konštruovaní zariadenia požadovaných vlastností v limitovanom čase a z obmedzeného materiálu.

Skill it all je unikátna udalosť ponúkaná študentom pre zlepšenie sa v ich netechnických a manažérskych zručnostiach (soft-skills). Skill it all sa uskutoční pravidelne 2x za školský rok. Účasť na tréningoch je vždy BEZPLATNÁ! Naše INTERAKTÍVNE tréningy sú vedené odborníkmi v oblasti soft-skills, prípadne úspešnými manažérmi veľkých firiem. Absolvovanie tréningov okrem cenných skúseností znamená aj získanie certifikátu v oblasti soft-skills.

Cestoklub

Chceš cestovať?
Nielen cez leto?
Vypočuj si zážitky tých, ktorí cestovali spolu s nami!
Dozvieš sa ako na to a čo všetko ti vieme ponúknuť.

Pre viac info sleduj našu Facebook stránku.